# نکته‌ها
هوالعزیز            مرا سر است اندر دل اگر گویم زبان سوزد                                       وگر پنهان کنم دانم که مغز استخوان سوزد هرچه قدمهایت مردانه‌تر، مقصدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید