# شعر
زندگی کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند                                           و                                        زشت تر از آن که دلم بر‌ آن بلرزد هستی تهی‌تر از آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید