# شعر
یا رحیم   من خدا را دارم                 کوله بارم بر دوش                             سفری می باید                                         سفری بی همراه   گم شدن تا ته تنهایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
زندگی کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند                                           و                                        زشت تر از آن که دلم بر‌ آن بلرزد هستی تهی‌تر از آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید